EDAŞ’ye bağlı işletmelerin görev bölgesi içerisindeki İdarenin sorumluluğunda bulunan AG ve YG (OG) elektrik dağıtım tesislerinin arıza onarımı, periyodik bakımı, montajı, demontajı, güzergah değişikliği, karakteristiğinin değiştirilmesi, şebekelerin ıslahı amacıyla kapasite artırımlarının yapılması işleri ile bu işlerle ilgili montaj, demontaj ve demontajdan montaj işlerinin yapılmasına yönelik hükümlerin tamamını kapsamaktadır.